AYURVEDA PURE – Privacybeleid

AYURVEDA PURE – Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u en door u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Hanne van Jaarsveld, eigenaresse van Ayurveda Pure, gevestigd in Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30168628.

Hoe ga ik om met uw gegevens

Via de website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief, uw gegevens achterlaten wanneer u wilt dat ik contact met u opneem of u inschrijven voor een consult of een behandeling. Hiervoor vraag ik u bepaalde gegevens te delen, zoals uw naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor mijzelf en ik zal deze gegevens dan nooit doorgeven aan derden.

Voor cliënten in de praktijk: wanneer u bij mij onder behandeling bent als cliënt, maak ik een medisch dossier voor u aan. Dit dossier kan diepgaande persoonlijke informatie bevatten welke zijn beschermd door de beroepscode van mijn beroepsvereniging Anvag en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierbij de inzage in deze overeenkomst.

PRIVACYVERKLARING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal of natuurgeneeskundig consult’
 • De kosten van het consult en/of de behandeling

Mijn website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. De inhoud van mijn website is alleen zichtbaar via inlogcodes. Deze codes zijn alleen bij mij en mijn webdesigner bekend. Wanneer u uw gegevens achterlaat via de website, kunnen deze op verschillende manieren verwerkt worden:

Via het antwoordformulier komen ze terecht in mijn mailbox. Alleen ik heb toegang tot mijn mailinbox en mijn devices, zoals laptop en iPhone zijn beveiligd met wachtwoorden.

Wanneer u zich opgeeft en betaalt voor een abonnement, krijg ik uw gegevens in mijn mailbox en daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in ‘Mollie’, de webwinkel die gekoppeld is aan mijn website. Met hen heb ik een privacy overeenkomst waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw emailgegevens verwerkt door Mailchimp. Ook met hen heb ik een privacy overeenkomst waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijd. U mag me hierover altijd aanspreken.

Geplaatst in Geen categorie.